Find us on FacebookYoutube

News


六十二屆校際音樂節本中心學員又創佳績

第六十二屆校際音樂節本中心學員勇奪多個獎項。

低音大提琴獨奏初級組:Ma Hei Ching, Lee Sze Hei 季軍。

低音大提琴獨奏高級組:Chan Kwan Yin Oscar 冠軍, Chau Ho Ming 亞軍, Ma Hei Chun Justin, Chan Chun, Chiu Yat Wing Evette, Chan Yuen Ting Ann 季軍。

鋼琴獨奏Grade 3 :Yuen Ching Lam Janice 亞軍。